TVT – Turzovská televízia

lokálna televízna stanica

Kontakty

TVT – Turzovská televízia

T – SERVICES, S. R. O.

Jašíkova 178,
023 54 Turzovka
IČO: 44 228 414

Mgr. Ján Schütz – kamera, strih, réžia, zvuk, grafika, playlist
Č. tel: 041/420 93 55, 0915 842 570
e- mail: info@tvt.sk
jan.schutz@turzovka.sk

Mgr. Agáta Machovčáková – scenár, moderátor, redaktor, réžia
Č. tel.: 041/420 93 56, 0907 838 420
e- mail: redaktor@turzovka.sk
agata.machovcakova@turzovka.sk